சனி, 9 பிப்ரவரி, 2013

இணையத்தில் தமிழ்த் தரவுகள்

விருத்தாசலம் கொளஞ்சியப்பர் அரசு கலைக் கல்லூரியில் தமிழ்த்துறை சார்பில் நடைபெற்ற தொல்காப்பிய மரபுவழிப் பார்வையும் மொழியியல் பார்வையும் என்னும் தலைப்பிலான செம்மொழிக் கருத்தரங்கில் இணையத்தில் தமிழ்த் தரவுகள் என்னும் தலைப்பில் 09-02-2013 அன்று உரையாற்றுகையில்....


                                           கலந்து கொண்டோர்