ஞாயிறு, 13 ஜனவரி, 2013

தலைமை உரையில் முதல்வர் (பொ.) முனைவர் ஜெ.கோவிந்ததாஸ்
தொடக்க உரை - முனைவர் இ.சுந்தரமூர்த்தி, முன்னைத் துணைவேந்தர்
 அறிமுக உரை - கருத்தரங்க ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் க.துரையரசன்
கோலத்தால் அழகுபடுத்திய மாணவ மாணவியர்
தொல்காப்பியத்தில் தமிழர் வாழ்வியல் தொடக்க விழா நிழற்படங்கள்  கருத்தரங்கத்திற்கு வருகை புரிந்தோரை      வரவேற்கும் கோலம்                                                                                                                                                                                       கருத்துகள் இல்லை: