ஞாயிறு, 13 ஜனவரி, 2013

தொல்காப்பியத்தில் தமிழர் வாழ்வியல் 
தேசியக் கருத்தரங்கம்நிறைவு விழாக் காட்சிகள்

நிறைவு விழாவில் முனைவர் க.இராமசாமி


பங்கேற்பாளர்களுக்குச் சான்றிதழ் வழங்குகிறார் முனைவர் க.இரிமசாமி, அருகில் கல்லூரி முதல்வர் (பொ.) முனைவர் ஜெ.கோவிந்ததாஸ்

நிறைவு விழாவில் கருத்தரங்க அறிக்கை அளிக்கிறேன்

நிறைவு விழா நன்றியில் முனைவர் சா.இரமேஷ்

கருத்துகள் இல்லை: